3.1415926535898 3f2ecd200e1dd3002a8bf56b595696f7
#link#
eb12ef3414c5f626d5b92974ede9b07c

#link#

01fc28410efebaf55b7043c8a9ed122b You are using an outdated browser. Some people have chemotherapy combined cialis cheapest price radiotherapy. AstraZeneca, which has focused online ed pills such drugs. buy viagra online Following charges of illegal marketing, two of the settlements set records last year for the largest criminal fines ever imposed on corporations. Methods in Molecular Biology 460. Both men and women who have had RAI therapy may have a slightly increased prices for cialis of developing leukemia in the future. How can depression be prevented. Bullying going on at The University of Memphis now. Today, Himalaya is ranked thirty-one amongst 500 prices for cialis pharmaceutical companies in India. 8354e11d9fbb1b18cf586d611db253ab Los pasajes fueron citados levitra buy partir de diferentes trabajos sobre levitra 20mg price tema en la ilustracin de esto. In two of these studies decreases were observed in sperm count levitra prescription concentration related to tadalafil treatment of unlikely clinical relevance. www.buylevitraonlinenow.net As underscored by Cuatrecasas45, fostering scientific creativity and being opportunistic for serendipitous scientific and medical findings are clearly important elements of past and future success in the pharmaceutical industry. It is not to be used on an "as-needed" basis for pain. More than half of rare diseases appear during adulthood, such as renal-cell carcinoma, glioma and acute myeloid leukaemia. Oral phosphodiesterase inhibitors are used much more often than other drugs because they are simple to use and allow spontaneity in intercourse. The use of levitra 20 mg information on this site is subject to the terms of our Legal Notice. Treatments levitra 20 mg Psychological Causes of ED Treatments for Psychological Causes of ED Unlike physical causes of ED, psychological causes arent typically treated with medication. Popular Now What's This. EPARs are full scientific assessment reports of medicines authorised at a European Union level.
Rinkodaros valdymas paslaugų įmonėje
Svetingumo įmonės valdymas
Svetingumo paslaugų administravimas
Maistas ir gėrimai
Mokymai skirti svetingumo sektoriaus techninėms tarnyboms
Organizacinio ir asmeninio efektyvumo didinimo mokymai
Svetainės medis
Nuorodos

Mokymų kalendorius

Liepa 2020
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Mokymų kalendorius

SEKITE NAUJIENAS

RINKODAROS VALDYMAS PASLAUGŲ ĮMONĖJE

 

Lektorius Remigijus Kinderis

 

Dalykas skirtas suteikti teorinių ir praktinių žinių apie paslaugų rinkodaros teorijas, procesus ir jų modeliavimą, atskleisti rinkodaros reikšmę, ugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą skirti ir spręsti rinkodaros problemas svetingumo paslaugų įmonėje. Programoje pateikiamos sėkmingai svetingumo paslaugų verslo veiklai organizuoti būtinos žinios apie paslaugų specifiškumą, kurios atsispindi per paslaugų kūrimo, pateikimo, rėmimo ir kitų dedamųjų elementų sistemas. Klausytojai gebės vertinti turizmo rinkodaros aplinką, analizuoti turizmo rinkodaros kompleksą, atlikti rinkos tyrimus, parengti rinkodaros planą.

Dalyko apimtis - 24 ak. val., 0,9 kredito

Reikalavimai klausytojams: ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, minimali darbo patirtis paslaugų sektoriuje

Kompetencija

Mokymo(si) pasiekimai

1.5. Pažinti paslaugų įmonės rinkodaros principus ir užtikrinti sėkmingą rinkodaros valdymo procesą.

Žinių ir supratimo įgijimas:

1.5.1. Suvoks paslaugų rinkodaros esmę ir naudą įmonės veiklai.

Gebėjimų įgijimas:

1.5.2. Parengs paslaugų rinkodaros plano projektą.

 

Dalyko temų pavadinimai

1. Paslaugų rinkodara. Rinkodaros plano rengimo nauda ir įgyvendinimo ypatumai. Esamos situacijos įmonėje vertinimas.

2. Įmonės rinkodaros kompleso analizė. Paslaugos analizavimas.

3. Paslaugų kainodaros analizė.

4. Paslaugų pardavimas ir jo ypatumai.

5. Fizinio akivaizdumo reikšmė paslaugų versle. Žmonės kaip rinkodaros elementas paslaugų versle.

6. Segmentavimas, tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas.

7. Rėmimo komplekso analizė.

8. Rinkodaros aplinkų analizė.