Svetingumo įmonės valdymas
Svetingumo paslaugų administravimas
Maistas ir gėrimai
Mokymai skirti svetingumo sektoriaus techninėms tarnyboms
Organizacinio ir asmeninio efektyvumo didinimo mokymai
Svetainės medis
Nuorodos

Mokymų kalendorius

Balandis 2021
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Mokymų kalendorius

SEKITE NAUJIENAS

PROJEKTŲ VALDYMAS

 

Asistentas Mindaugas Gudelis

 

Dalyko paskirtis - supažindinti dalyvius su projekto samprata ir jo valdymo esme. Bus aptarta projekto paskirtis bei įvairūs vaidmenys projekte. Dalyko metu dalyviai išmoks inicijuoti ir užbaigti projektus, nustatyti projekto ribas ir turinį, valdyti tam tikrais įrankiais projekto apimtį, pasiruošti projekto veiklų tvarkaraštį ir teisingai suplanuoti išteklius bei sąnaudas. Dalyviai išsiaiškins projekto rizikas ir būdus kaip jas reikia valdyti, susipažins su projekto eigos kontrole bei nenumatytų pokyčių valdymu bei projekto dokumentavimo principais. Baigę šio dalyko studijas, dalyviai gebės inicijuoti, rengti, įgyvendinti ir užbaigti projektus.

Dalyko apimtis - 16 ak. val., 0,64 kredito

Reikalavimai klausytojams: ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas

Kompetencija

Mokymo(si) pasiekimai

5.12. Suvokti projektų bei jų valdymo svarbą organizacijoms, identifikuoti ir valdyti projektų įgyvendinimo metu kylančius pokyčius ir rizikas

Žinių ir supratimo įgijimas:

5.12.1. Suvoks projektų bei jų valdymo svarbą organizacijoms, gebės atskirti projektinę veiklą nuo kasdieninių verslo procesų.

5.12.2. Išmanys projektų valdymo ciklus ir jų etapus.

5.12.3. Mokės planuoti projekto veiklas ir sudaryti projekto veiklų įgyvendinimo grafiką.

5.12.4. Išmanys išteklių (laikas, biudžetas, darbuotojai) valdymo projektuose specifiką bei svarbą.

Gebėjimų įgijimas:

5.12.5. Identifikuos ir valdys projektų įgyvendinimo metu kylančius pokyčius ir rizikas.

5.12.6. Taikys pagrindinius suinteresuotų šalių valdymo metodus.

5.12.7. Gebės įvardinti pagrindinius projekto personalo vaidmenis bei jų atsakomybės ribas.

5.12.8. Taikys pagrindinius projekto komandos organizavimo ir vadovavimo jai principus ir metodus

 

Dalyko temų pavadinimai

1. Projektų valdymo svarba organizacijoms.

2. Projekto ir projekto valdymo sąvokos apibrėžimas.

3. Projekto suinteresuotos šalys.

4. Projekto valdymo lygiai.

5. Projektų komandos formavimas ir valdymas.

6. Projektų gyvavimo ciklas. Planavimo proceso apžvalga. Loginės darbų sekos nustatymas. Darbų grafiko sudarymas.

7. Projektų rizikų valdymas. Rizikos identifikavimas. Rizikos valdymo planavimas. Rizikos stebėsena ir kontrolė.

8. Kokybės užtikrinimas.

9. Sėkmingų projektų prielaidos.