3.1415926535898 3f2ecd200e1dd3002a8bf56b595696f7
#link#
eb12ef3414c5f626d5b92974ede9b07c

#link#

01fc28410efebaf55b7043c8a9ed122b You are using an outdated browser. Some people have chemotherapy combined cialis cheapest price radiotherapy. AstraZeneca, which has focused online ed pills such drugs. buy viagra online Following charges of illegal marketing, two of the settlements set records last year for the largest criminal fines ever imposed on corporations. Methods in Molecular Biology 460. Both men and women who have had RAI therapy may have a slightly increased prices for cialis of developing leukemia in the future. How can depression be prevented. Bullying going on at The University of Memphis now. Today, Himalaya is ranked thirty-one amongst 500 prices for cialis pharmaceutical companies in India. 8354e11d9fbb1b18cf586d611db253ab Los pasajes fueron citados levitra buy partir de diferentes trabajos sobre levitra 20mg price tema en la ilustracin de esto. In two of these studies decreases were observed in sperm count levitra prescription concentration related to tadalafil treatment of unlikely clinical relevance. www.buylevitraonlinenow.net As underscored by Cuatrecasas45, fostering scientific creativity and being opportunistic for serendipitous scientific and medical findings are clearly important elements of past and future success in the pharmaceutical industry. It is not to be used on an "as-needed" basis for pain. More than half of rare diseases appear during adulthood, such as renal-cell carcinoma, glioma and acute myeloid leukaemia. Oral phosphodiesterase inhibitors are used much more often than other drugs because they are simple to use and allow spontaneity in intercourse. The use of levitra 20 mg information on this site is subject to the terms of our Legal Notice. Treatments levitra 20 mg Psychological Causes of ED Treatments for Psychological Causes of ED Unlike physical causes of ED, psychological causes arent typically treated with medication. Popular Now What's This. EPARs are full scientific assessment reports of medicines authorised at a European Union level.
Projektų valdymas
Svetingumo įmonės valdymas
Svetingumo paslaugų administravimas
Maistas ir gėrimai
Mokymai skirti svetingumo sektoriaus techninėms tarnyboms
Organizacinio ir asmeninio efektyvumo didinimo mokymai
Svetainės medis
Nuorodos

Mokymų kalendorius

Spalis 2020
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Mokymų kalendorius

SEKITE NAUJIENAS

PROJEKTŲ VALDYMAS

 

Asistentas Mindaugas Gudelis

 

Dalyko paskirtis - supažindinti dalyvius su projekto samprata ir jo valdymo esme. Bus aptarta projekto paskirtis bei įvairūs vaidmenys projekte. Dalyko metu dalyviai išmoks inicijuoti ir užbaigti projektus, nustatyti projekto ribas ir turinį, valdyti tam tikrais įrankiais projekto apimtį, pasiruošti projekto veiklų tvarkaraštį ir teisingai suplanuoti išteklius bei sąnaudas. Dalyviai išsiaiškins projekto rizikas ir būdus kaip jas reikia valdyti, susipažins su projekto eigos kontrole bei nenumatytų pokyčių valdymu bei projekto dokumentavimo principais. Baigę šio dalyko studijas, dalyviai gebės inicijuoti, rengti, įgyvendinti ir užbaigti projektus.

Dalyko apimtis - 16 ak. val., 0,64 kredito

Reikalavimai klausytojams: ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas

Kompetencija

Mokymo(si) pasiekimai

5.12. Suvokti projektų bei jų valdymo svarbą organizacijoms, identifikuoti ir valdyti projektų įgyvendinimo metu kylančius pokyčius ir rizikas

Žinių ir supratimo įgijimas:

5.12.1. Suvoks projektų bei jų valdymo svarbą organizacijoms, gebės atskirti projektinę veiklą nuo kasdieninių verslo procesų.

5.12.2. Išmanys projektų valdymo ciklus ir jų etapus.

5.12.3. Mokės planuoti projekto veiklas ir sudaryti projekto veiklų įgyvendinimo grafiką.

5.12.4. Išmanys išteklių (laikas, biudžetas, darbuotojai) valdymo projektuose specifiką bei svarbą.

Gebėjimų įgijimas:

5.12.5. Identifikuos ir valdys projektų įgyvendinimo metu kylančius pokyčius ir rizikas.

5.12.6. Taikys pagrindinius suinteresuotų šalių valdymo metodus.

5.12.7. Gebės įvardinti pagrindinius projekto personalo vaidmenis bei jų atsakomybės ribas.

5.12.8. Taikys pagrindinius projekto komandos organizavimo ir vadovavimo jai principus ir metodus

 

Dalyko temų pavadinimai

1. Projektų valdymo svarba organizacijoms.

2. Projekto ir projekto valdymo sąvokos apibrėžimas.

3. Projekto suinteresuotos šalys.

4. Projekto valdymo lygiai.

5. Projektų komandos formavimas ir valdymas.

6. Projektų gyvavimo ciklas. Planavimo proceso apžvalga. Loginės darbų sekos nustatymas. Darbų grafiko sudarymas.

7. Projektų rizikų valdymas. Rizikos identifikavimas. Rizikos valdymo planavimas. Rizikos stebėsena ir kontrolė.

8. Kokybės užtikrinimas.

9. Sėkmingų projektų prielaidos.