Svetingumo įmonės valdymas
Svetingumo paslaugų administravimas
Maistas ir gėrimai
Mokymai skirti svetingumo sektoriaus techninėms tarnyboms
Organizacinio ir asmeninio efektyvumo didinimo mokymai
Svetainės medis
Nuorodos

Mokymų kalendorius

Balandis 2021
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Mokymų kalendorius

SEKITE NAUJIENAS

LAIKO VALDYMAS

 

Asistentas Mindaugas Gudelis

 

Dalyko paskirtis - suteikti dalyviams žinių ir praktinių laiko valdymo įgūdžių. Bus aptarta, kaip derinti asmeninį gyvenimą ir darbą bei prisiimti atsakomybę už savo ateities formavimą. Dalyviai išmoks: užsibrėžti tikslus, uždavinius ir nustatyti jų prioritetus; koncentruoti dėmesį ir neleisti būti blaškomiems; produktyviau valdyti savo laiką – įgyvendinti einamuosius tikslus ir nustatytus planus, daugiau dėmesio skiriant ilgalaikiams strateginiams tikslams, o ne kasdienių gaisrų gesinimui. Taip pat mokymų metu bus mokinama kaip kovoti su laiko vagimis, išoriniais trukdymais ir blaškymųsi, efektyviau tvarkyti elektroninį paštą. Bus aptariamas delegavimo kaip efektyvaus įrankio panaudojimas.

Dalyko apimtis - 16 ak. val., 0,64 kredito

Reikalavimai klausytojams: ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas

Kompetencija

Mokymo(si) pasiekimai

5.11. Pasiekti ilgam laikotarpiui užsibrėžtų tikslų ir tinkamai valdyti savo laiką, naudojant laipsnišką sprendimų priėmimo procedūrą.

Žinių ir supratimo įgijimas:

5.11.1. Žinos metodus, leidžiančius pagerinti asmeninį produktyvumą, klasifikuojant ir organizuojant savo kasdieninius darbus ir uždavinius.

Gebėjimų įgijimas:

5.11.2. Mokės užsibrėžti tikslus, uždavinius ir nustatyti jų prioritetus.

5.11.3. Efektyviau tvarkys savo elektroninį paštą.

 

Dalyko temų pavadinimai

1. Laiko valdymas. Požiūris į laiką.

2. Tikslų formavimas. Bendras supratimas, struktūra ir kontrolė.

3. Sprendimų bazės suformavimas.

4. Laiko planavimas.

5. Kaip geriau išnaudoti savo laiką.

6. Laiko vagys.

7. Stalo ir dokumentų tvarkymas.

8. Bendravimas el. paštu.